รับสมัครงาน

bullet pr ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 new
bullet pr ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 new
bullet pr ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
bullet pr ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
bullet pr ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และ นักจัดการงานทั่วไป 
bullet pr ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
bullet pr ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
bullet pr  ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  
bullet pr
bullet pr
bullet pr
bullet pr
bullet pr
bullet pr
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates