กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมการป้องกันภัยคุกคามที่เกี่ยวกับเว็บไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย ธงชัย สาลี 99
กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บังคับ บัญชา เขียนโดย ธงชัย สาลี 107
รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 851รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ธงชัย สาลี 101
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย ธงชัย สาลี 203
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)TFG เขียนโดย เอก นกแสง 41
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 บริษัท เขียนโดย เอก นกแสง 45
นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑๕ เขียนโดย เอก นกแสง 63
ชาวปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูใจคนน้ำท่วม เขียนโดย ธงชัย สาลี 624
สัตวแพทยสมาคมฯ จัดงานวันสัตวแพทย์ไทย 4 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ธงชัย สาลี 152
สัตวแพทยสมาคมฯ จัดพิธีไถ่ชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศลฯ เขียนโดย ธงชัย สาลี 142
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates