มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/secretary/domains/secretary.dld.go.th/public_html/images/news_dld/2559/2559_08_26a/
แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news_dld/2559/2559_08_26a/

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายโครงการการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map จังหวัดบุรีรัมย์

2559 08 26a 007รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายโครงการการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map จังหวัดบุรีรัมย์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในส่วนกรมปศุสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม คือ ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ  แพะ และทำนาหญ้า ทั้งนี้ได้มอบแม่กระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 50 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบล-โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม 2559

{gallery}news_dld/2559/2559_08_26a/{/gallery}

ภาพ/เอก ข่าว/จิราภรณ์ กลุ่มเผยแพร่ฯ(29ส.ค.59)

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates