กรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

07 10 59 01นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี


ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 7 ต.ค. 59

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates