นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำเจ้าหน้าที่ ร่วมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

2559 10 17 000นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมทั้ง ลงนามถวายความอาลัย ณ  ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ จังหวัดกรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559

ภาพ นายฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่สลก. 17ตค.59

 


2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates