รมว.กระทรวงเกษตรฯเป็นประธานพิธีถวายความอาลัยและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฝนหลวงและไถ่ชีวิตโค-กระบือ

2559 10 17a 013รมว.กระทรวงเกษตรฯเป็นประธานพิธีถวายความอาลัยและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฝนหลวงและไถ่ชีวิตโค-กระบือ

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ ประธานในพิธี  มอบโค  ตามโครงการธนาคารโค -กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 19 ตัว พร้อมบัตรประจำตัวสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน19ราย วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา

ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ(19ต.ค.59)

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates