ไทยและญี่ปุ่นร่วมMOUวิชาการในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

06 06 60 01นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ,Dr. Kenichi Sakamoto อธิบดีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติญี่ปุ่น Director General,Japan-National Institute of Animal Health (J-NIAH),นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ Dr. Tsukasa Nagamine, Vice President,The National Agriculture and Food ResearchOrganization (NARO) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding(MOU)ระหว่างสถาบัญสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ไทย ญี่ปุ่น และร่วมสัมนาวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ฯ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 6 มิ.ย. 60

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates