รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน 90 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย

2560 06 12a 008รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน 90 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย “เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ปี 2560”

นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน 90 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย “เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ปี 2560” (BAHGI Open House 2017) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรมปสุสัตว์เข้าร่วมงาน วันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(14/6/60)

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates