รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ” รุ่นที่ 1

2560 06 13a 004รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ” รุ่นที่ 1

 นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ”  รุ่นที่ 1  เพื่อให้สามารถใช้งาน Template เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมได้ เพื่อให้ทราบความสามารถของโปรแกรมจูมลาเวอร์ชั่นล่าสุด  โดยมีนายชัยวัฒน์  โยธคล  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์(ห้อง406) ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว พิจารณา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (14/6/60)

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates