มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/secretary/domains/secretary.dld.go.th/public_html/images/news_dld/2560/2560_06_12/
แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news_dld/2560/2560_06_12/

กรมปศุสัตว์จัดสัมนาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

12 06 60 002นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ จำนวน 13 โรงเรียน ครู 21 คน โอกาสนี้มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)ร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนดีเด่น ระดับประเทศ ทั้ง 13 โรงเรียนเป็นอาหารสัตว์ จำนวน 4,400 กิโลกรัม ณ โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์การสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักคิดและหลักปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง ได้ทราบบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ในแผน กพด.ได้มุมมองเพื่อนำไปพัฒนางานด้านปศุสัตว์ในโรงเรียนของตนเองจากการสะท้อนภาพการประเมินของคณะกรรมการประกวดโรงเรียนและร่วมกันคิดพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนางานเดิมเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผน กพด.ฉบับที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ การขยายผลงานปศุสัตว์ในโรงเรียนสู่ชุมชน และการจัดการศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราชดำริ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 13 มิ.ย. 60
{gallery}news_dld/2560/2560_06_12/{/gallery}

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates