รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ

2560 08 03a 004รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(4/8/60)

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates