ชาวปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูใจคนน้ำท่วม

05 08 60 01นายสัตวแพทย์อภัย   สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมบรรจุถุงยังชีพสัตว์ จำนวน  2,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน และสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัย โดยในแต่ละถุงประกอบด้วย ข้าวเปลือกสำหรับสัตว์ปีก 1.5  กิโลกรัม  อาหารสุนัข  1.5 กิโลกรัม  ยาถ่ายพยาธิ  วิตามิน   แร่ธาตุก้อนสำหรับโค กระบือ ฯลฯ  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพของสัตว์เลี้ยง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 5 ส.ค. 60
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates