นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 บริษัท

2560 08 08a 004นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 บริษัท

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผอ.สพส รับมอบ เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 บริษัท ดังนี้ 1 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท 2 บริษัท เกษมชัยฟู้ด (สำนักงานใหญ่ )จำกัด บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท 3 บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

 


2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates