นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑๕

2560 08 09a 003นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑๕

นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑๕ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบโล่นักสัตวบาลดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย โดยมีนายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมเสวนา วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(9/8/60)

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates