ชาวปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูใจคนน้ำท่วม (136/2560)

กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรม “ชาวปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูใจคนน้ำท่วม”  โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย   สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการบรรจุถุงยังชีพสัตว์ จำนวน  2,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุทกภัย  ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ  กรมปศุสัตว์  พญาไท กรุงเทพฯ  ในวันเสาร์ที่  5 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น.

                   นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า  จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัด  ส่งผลกระทบให้เกษตรกรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงได้รับความเดือดร้อน  ทั้งนี้กรมปศุสัตว์  ได้นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรแล้วในหลายพื้นที่  และยังพบว่ามีเกษตรกรที่ขาดแคลนอาหารสัตว์และวิตามินอีกจำนวนมาก  กรมฯ จึงได้จัดทำถุงยังชีพสัตว์ขึ้นภายใต้กิจกรรม  “ชาวปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูใจคนน้ำท่วม”  โดยในแต่ละถุงประกอบด้วย  ข้าวเปลือกสำหรับสัตว์ปีก 1.5  กิโลกรัม  อาหารสุนัข  1.5 กิโลกรัม  ยาถ่ายพยาธิ  วิตามิน   แร่ธาตุก้อนสำหรับโค กระบือ ฯลฯ  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพของสัตว์เลี้ยง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น   

 “ ส่วนการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไปนั้น  กรมปศุสัตว์มีแผนปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ”  อธิบดีกล่าว

                    

*************************************

 

ข้อมูล :  กองสารวัตรและกักกัน  กรมปศุสัตว์

ข่าว :  พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates