กรมปศุสัตว์จัด “มหกรรมเนื้อ นม ไข่ คุณภาพ ราคาถูก มีที่เดียวในโลก” ในตลาดคลองผดุงกรุงเกษมฯ (11/60)

วันที่ 8 และ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. กรมปศุสัตว์เตรียมสินค้าราคาพิเศษมาจำหน่ายช่วง “มหกรรมเนื้อ นม ไข่ คุณภาพ ราคาถูก มีที่เดียวในโลก” ใน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรด-      พรีเมี่ยม” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 6 - 26 พ.ย.นี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังกระตุ้นผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าคุณภาพ และเพิ่มการตลาดให้แก่เกษตรกร   

นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า  ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้มอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการจัดงานตลาดนัดสินค้าชุมชน บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล  ริมคลองผดุงกรุงเกษม มาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งในระหว่างวันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2560 นี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ นั้น  กรมปศุสัตว์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้เข้าร่วมนำสินค้าด้านปศุสัตว์ทั้งเนื้อสัตว์ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศมาจำหน่ายในงาน นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังนำ Food Truck มาปรุงสเต็กจำหน่ายตลอดทั้งงาน ณ บริเวณทางเข้าด้านสะพานมัฆวาน  อีกด้วย                

ในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวัน โดยเฉพาะกิจกรรมฝึกอาชีพในด้านการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากปศุสัตว์ เช่น สาธิตการทำโยเกิร์ต  สลัดโรลไส้กรอก  แฮมเบอร์เกอร์-แพะ  พุดดิ้งนมสด  และผักโขมอบไข่กับมอสซาเรลล่าซีส  เป็นต้น อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือ “มหกรรมเนื้อ นม ไข่ คุณภาพ ราคาถูก มีที่เดียวในโลก” ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เตรียมสินค้าราคาถูก คือ เนื้อหมู 2 กิโลกรัม ราคา 100 บาท นมยูเอชที 1 โหล ราคา 50 บาท และไข่ไก่ 3 แผง ราคา 100 บาท  มาจำหน่ายให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ในวันที่ 8 และ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ช่วงระหว่างเวลา 17.00 – 19.00 น. อีกด้วย กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม ชม ชิม  ช็อป สินค้าเกษตรคุณภาพดีของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพเป็นของขวัญปีใหม่ ในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6–26 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณเลียบคลองผดุงกรุงเกษม  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร  สู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  อย่างยั่งยืน อธิบดีกรม-ปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

*********************************

ข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์                                                                    ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates