เทศกาลควายไทย จ.อุทัยธานี ชิงถ้วยพระราชทานฯ (76/60) เขียนโดย จิราภรณ์ เกตุบูรณะ 184
กรมปศุสัตว์อบรมความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (75/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 250
ไทย ลาวร่วมมือเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค (74/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 233
สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร (73/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 164
กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (72/60) เขียนโดย จิราภรณ์ เกตุบูรณะ 161
ปศุสัตว์อบรมสัตวแพทย์ควบคุมการใช้ยาสัตว์ (71/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 287
กรมปศุสัตว์ย้ำเลือกเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตมาตรฐาน สังเกตตราปศุสัตว์ OK (70/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 271
ปศุสัตว์ชี้แจง พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และระบบ e-Service ใหม่ด้านอาหาร (69/60) เขียนโดย จิราภรณ์ เกตุบูรณะ 328
กรมปศุสัตว์ประชุมผู้บริหารกรม (68/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 193
กรมปศุสัตว์อบรมการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (67/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 205
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates