หารือชีววัตถุ Autogenous vaccine (77/2560) 261
เทศกาลควายไทย จ.อุทัยธานี ชิงถ้วยพระราชทานฯ (76/60) 197
กรมปศุสัตว์อบรมความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (75/2560) 269
ไทย ลาวร่วมมือเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค (74/2560) 246
สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร (73/2560) 184
กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (72/60) 185
ปศุสัตว์อบรมสัตวแพทย์ควบคุมการใช้ยาสัตว์ (71/2560) 337
กรมปศุสัตว์ย้ำเลือกเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตมาตรฐาน สังเกตตราปศุสัตว์ OK (70/2560) 305
ปศุสัตว์ชี้แจง พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และระบบ e-Service ใหม่ด้านอาหาร (69/60) 453
กรมปศุสัตว์ประชุมผู้บริหารกรม (68/2560) 208
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates