อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

2560 01 09a 021นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ และพิธีเปิดป้ายอาคารหลังใหม่ พร้อมกล่าวอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

vdo อปส อวยพรปีใหม่ 2560 คลิก

 ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(๑๐/๐๑/๖๐)

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates