สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

2560 05 12a 003สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้า

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล

                       วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates