อนุมัติรายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์

1.อนุมัติรายชื่อ

2.รายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการ(ล่าสุด)

**หมายเหตุ** วันจันทร์ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ให้แต่งเครื่องแบบข้าราชการ(สีกากี)