แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 12 02d 001
สืบสานประเพณี สงกรานต์ 
กรมปศุสัตว์ ได้มีการจัดงาน วันสงกรานต์ขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการรดน้ำขอพรจากผู้ที่เคารพนับถือ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องกรมปศุสัตว์