2562 12 02g 001
กรมปศุสัตว์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว