2562 12 04 004

นางพิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมหม่อนไหม  ครบรอบปีที่ ๑๐  ณ  กรมหม่อนไหม  กรุงเทพฯ  "๑๐ ปี หม่อนไหม สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาเพิ่มผลผลิต"  ในวันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๖๒

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว นางพิจารณา  สามนจิตติ เผยแพร่ฯ สลก