แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 02 05 006

วันที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น.

นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ เลขานุการกรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในวาระที่ดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กทม.

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด , รณภพ จงจิตร เผยแพร่ฯ สลก.