แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 02 05 003

วันที่ 5 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.