แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 02 19c 001

วันพุธที่ 19 กพ.63 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์วรวิชญ์  วราอัศวปติ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกิจกรรม 5 ส สำนักงานเลขานุการกรม  ณ ห้องประชุม สลก.ชั้น 2 พร้อมทั้งนำคณะทำงานฯ ตรวจประเมินเบื้องต้น และให้คำแนะนำตามมาตรฐานกลางการจัดพื้นที่ 5 ส กรมปศุสัตว์ณ กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ  ในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่คณะกรรมการ 5 ส ของกรมฯ จะตรวจให้คะแนนในวันอังคารที่ 3  มีค.63

ภาพข่าว ทีมงานเผยแพร่ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก