แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 06 01 051

นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ เลขานุการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง กรมปศุสัตว์ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมในวันดื่มนมโลก (World Milk Day Thailand 2020) ภายใต้คำขวัญ “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” “Strengthen Immunity by Drinking Milk, Everyday for Everyone in Every Menu” ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ

 ภาพ/ข่าวฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.