แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 02 17c 007
วันที่ 17 กุมภาพันธ์​ 64 เวลา (08:00 น.)​
นาย​สัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายและบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ. 64 ตรวจอาคารสถานที่ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณโดยรอบสำ​นักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอพรรณานิคม ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ การขอใช้ประโยชน์บนที่ดิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง​ ให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่็อความเป็นศิริมงคลของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม​ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ​พรรณานิคม​ จังหวัดสกลนคร

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่/ สลก