แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.สุรเดช ร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 12
Thursday 27 August 2020, 08:30am
To Saturday 29 August 2020
Hits : 65
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.สุรเดช ร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 12

Location ห้อง 3410 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานก.พ. จ.นนทบุรี และบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม