แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.เศรษฐเกียรติ เตรียมความพร้อมให้ข้อมูล การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การอภิปลายรายการทั่วไป
Wednesday 09 September 2020, 08:30am
Hits : 68
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.เศรษฐเกียรติ เตรียมความพร้อมให้ข้อมูล การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การอภิปลายรายการทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่องวิกฤติทางเศรษฐกิจและวิกฤติทางการเมือง โดยไม่มีการลงมติ

Location ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา