แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

อธิบดี ประชุมขับเคลื่อน กษ
Wednesday 07 February 2018, 08:30am
Hits : 583
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อธิบดีกรมปศุสัตว์  : ร่วมการประชุมมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                         ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ"

Location รร.แอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี