แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.สมชวน ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีก
Friday 04 January 2019, 09:30am
Hits : 405
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.สมชวน  : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์และการควบคุมสารตกค้างและการใช้ยาสัตว์ในสัตว์ปีก สัตว์น้ำและน้ำผึ้งจากสหภาพยุโรป

Location ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์