แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.อำพันธุ์ เปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบาย
Monday 02 September 2019, 09:00am
Hits : 429
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.อำพันธุ์ : ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การปฏิบัตงานตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

Location จ.เชียงใหม่