แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือASF
Tuesday 10 September 2019, 08:30am
To Wednesday 11 September 2019
Hits : 209
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.จีระศักดิ์  :  ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หารือแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF

Location สนง.ปศจ.เชียงราย / ศาลากลาง จ.เชียงราย