แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.สมชวน ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์
Tuesday 14 January 2020, 09:30am
Hits : 298
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองอธิบดี สมชวน : ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎร

Location ห้องประชุม 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย