แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Thursday 29 August 2019
  • 08:30am  รอธ.สุรเดช ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมหารือมาตรฐานปัจจัยการผลิต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am  รอธ.สมชวน บรรยายการพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านการผลิต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.อำพันธุ์ ประชุม คณะอนุ กก.พิจารณาโควตานมผงฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 03:00pm  รอธ.สมชวน เปิดโครงการความร่วมมือ JICA by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ