แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Tuesday 17 September 2019
  • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมพัฒนามาตรฐานระบบรีดนมและเครื่องรีดนม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  อธิบดี ประชุมความตกลงด้านเทคนิคด้านปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ