แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Wednesday 18 September 2019
  • 08:30am  อธิบดี ร่วมพิธีนายกฯเปิดประชุมพัฒนาพื้นที่ไทยฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  อธิบดี/รองอธิบดี ประชุมขับเคลื่อนผล แผน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุม คกก.อาหารนม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 02:00pm  อธิบดี ประชุม คกก.กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ