แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Tuesday 03 September 2019
  • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ ตรวจราชการ เตรียมความพร้อมจัดงานสร้างความรับรู้ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  อธิบดี ราชการต่างประเทศ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมเตรียมการ คกก.วาระแห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุม อกก.วิเคราะห์การผลิต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ