แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Monday 12 October 2020
  • 08:30am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีด FMD และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.สุรเดช ติดตามงานสถานที่พักพิงสัตว์และให้ความช่วยเหลือมูลนิธิ ดิ อาร์ค by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ