แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Thursday 22 October 2020
  • 08:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ปฏิบัติราชการลงพื้นที่ต่างจังหวัด by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประธานประชุมโครงการโคบาลบูรพา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมย่อยเพื่อจัดทำแผน/โครงการ และงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการเขตพิเศษภาคตะวันออกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สมชวน ร่วมงานประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 03:00pm - 06:00pm  รอธ.สุรเดช เรียน นบส.2 (โครงการนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ