แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Thursday 12 November 2020
  • 08:30am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประธานประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานปี 2564 และมอบนโยบาย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am - 12:00am  รอธ.สมชวน ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงานสำหรับนายสัตวแพทย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.สุรเดช เรียน นบส.2 (โครงการนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ