แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Wednesday 18 November 2020
  • 10:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯแก้ไขปัญหาการควบคุมโรค ASF ในม้าลาย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am  รอธ.สมชวน ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการควบคุมโรค AHS ในม้าลาย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:30am - 12:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคกก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 03:00pm - 06:00pm  รอธ.สุรเดช เรียน นบส.2 (โครงการนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ