แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Wednesday 05 February 2020
  • 08:30am - 12:00am  อปส. เข้าร่วมหารือทิศทางการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 11:00am  รอธ สมชวน เข้าพบท่านผู้หญิงจรูญจิตรพร้อมคณะกรรมการสัตวแพทย์พระราชทาน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 11:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ เข้าพบท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 11:00am  รอธ.สุรเดช คกก.โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน เข้าพบท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 11:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ เข้าพบท่านผู้หญิงจรูญจิตรฯ พร้อมด้วย คกก. สัตวแพทย์พระราชทาน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  อปส. เข้าร่วมประชุม อกพ.กษ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  อปส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออบัติใหม่ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ