แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Tuesday 24 March 2020
  • 08:30am - 12:00am  อปส. ประธานประชุมความก้าวหน้าทางสายอาชีพ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  อปส. เข้าร่วมประชุม คกก.อาหาร(นม)เพื่อเด็กและเยาวชน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 02:00pm  รอธ.สมชวน ประชุมงานพระราชพิธีพืชมงคล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 02:00pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมเตรียมความพร้อม พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ