แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Monday 01 June 2020
  • 07:30am  รอธ.สมชวน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร/เคารพธงชาติ/รณรงค์วันดื่มนมโลก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 07:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 4/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:00am - 09:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ เคารพธงชาติ/กิจกรรมงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:00am - 09:00am  อปส. ประธานเปิดกิจกรรมวันดื่มนมโลก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 04:30pm  รอธ. ชัยวัฒน์ ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ 4/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 04:30pm  รอธ.สมชวน ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 11:00am  อปส. ประธานประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 11:00am - 04:30pm  อปส. เข้าร่วมประชุม อกพ. กษ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ