แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Thursday 25 June 2020
  • 08:30am - 12:00am  รอธ.สมชวน ศึกษา-วปอ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์/สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (มิถุนายน) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมหารือแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สมชวน ประชุมหารือแนวทางการส่งออกไข่ไก่เพื่อบริโภคตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ