แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Friday 10 September 2021
  • 09:00am - 04:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ อบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ(นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประธานประชุม คกก. ที่ปรึกษาของ คกก.นโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.โสภัชย์ ประชุมคกก.ที่ปรึกษาของคกก.นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.โสภัชย์ ประชุมคกก.ที่ปรึกษาของคกก.นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ