แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Tuesday 14 September 2021
  • 10:00am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.คัดเลือก ขรก. ทั่วไป ดำรงตำแหน่งวิชาการ พท. ชายแดนใต้ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.โสภัชย์ ประชุมติดตามหน่วยงานในกำกับ (ศทส) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ