แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Wednesday 15 September 2021
  • 12:00am - 03:00pm  รอธ.โสภัชย์ เข้าร่วมประชุม 32nd Conferrence of the OIE regional commission for ASIA by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม SPS Expert Group ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 17 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.ดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am - 12:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ อบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ(นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม Pig Board by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am - 12:00am  อปส.ประชุมคกก.พัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมอนก.ทุนส่งเสริมการศึกษา (สหกรณ์ออมทรัพย์) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 02:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมรับมอบเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคลัมปี สกิน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 02:30pm  อปส.รับมอบเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคลัมปี สกิน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ